U vrijeme strogih mjera protiv pojave i širenja koronavirusa mnogi koriste zaštitne maske različitog kvaliteta. Postavlja se pitanje znamo li šta su zaštitne maske, ko ih treba koristiti i na koji način?

Zaštitna maska (hirurška maska)  vid je fizičke barijere između nosa i usta osobe koja je nosi i njene okoline. Sastoji se najčešće od tri sloja građena od mikro i nanovlakana polimera koji djeluju kao filter tako što zaustavljaju prodor mikroorganizama.

Zaštitna maska primarno je namijenjena hirurzima i drugim medicinskim radnicima. Svrha hirurške zaštitne maske jeste da spriječi mikroorganizme koje se nalaze u izdahahnutom zraku osobe koja je nosi kako ne bi zarazila  druge, u ovom slučaju pacijente. Dakle medicinsko osoblje ne nosi masku da bi zaštitilo sebe nego pacijente.

Maska se može nositi kako bi spriječilo širenje bolesti. Osobe koje imaju simptome bolesti koje se prenose kapljičnim putem nose maske kako bi zaštitile druge. zastitna maska

Kada nositi masku?

Masku obavezno nosite:

  1. Ako ste zdravstveni radnik
  2. Ako kašljete ili kišete
  3. Ako brinete o osobi koja ima ugrožen imunitet
  4. Ako ste u blizini osobe za koju mislite da je zaražena.

Ako ste ipak odlučili da nosite masku bez obzira da li spadate u navedene kategorije jako je bitno da znate kako s njom rukovati.

Ono što morate znati jeste da su maske namjenjene za jednokratnu upotrebu te da se one moraju pravilno staviti i odložiti. Ukoliko vam maska tokom nošenja postane vlažna morate je zamjeniti jer je ona izgubila zaštitnu funkciju. Upute za pravilno postavljanje i skidanje maski trebale bi biti na pakiranju. Ako ih nema dobro je pogledajte i procijenite koji dio gore. Gornji dio koji ide preko nosa i u većini slučajeva ima deblji dio, koji je elastičan i može se namjestiti na nosu kako bi maska prijanjala. Maska ako ne prijanja licu, ako ima prostora između maske i lica, ona nije učinkovita zaštita.  Masku nemojte dodirivati prljavim rukama jer ste je time kontaminirali. Operite ruke, dezinfikujte ih te nanesite masku. Gledajte da izbjegnete dodirivanje maske na dijelovima koji idu na lice. Pokušajte je staviti dodorujući rubne dijelove. Prilikom skidanja maske također je bitno da znate kako s njom rukovati. Samo zamislite da je sada vaša maska kontaminirana sa obje strane. Sa unutrašnje strane je kontaminirana mikroorganizmima iz vaših usta a sa vanjske strane mikroorganizmima iz okruženja. Dakle ne želite te mikroorganizme prenijeti na svoje ruke, lice ili ih proširiti po svom domaćinstvu nepravilnim odlaganjem maske. Opet prije skidanja maske operite ruke. Masku dodirujte samo za vezice. Ukoliko se maska veže prvo odvežite donji dio pa onda gornji. Masku držeći samo sa vezicu bacite u kantu za smeće trudeći se da ne dodirujte s njom ništa drugo. Ruke nakon odlaganja maske operite i dezinfikujte.

Ukoliko masku koristite na pravilan način ona može biti učinkovita u zaštiti ali nije učinkovita u filtriranju sitnih čestica. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO, World Health Organization) i Centri za kontrolu bolesti (CDC, Centers for Disease Control and Prevention) za sezonsku gripu u situacijama niskog rizika preporučuju korištenje tek zaštitnih maski, dok u situacijama visokog rizika isključivo N95 respiratore. Kod drugih tipova uzročnika preporučuju upotrebu respiratora za situacije niskog i visokog rizika.

Proizvođači respiratonih maski moraju proći kroz proces certifikacije Nacionalnog instituta za bezbjednost i zdravlje (NIOSH). NIOSH certifikacija je neophodna kako bi se označili respiratorne maske sa jednom od tri “N” kategorije certifikata: N95, N99 ili N100.

N95 respiratori se koriste za filtriranje nečistoća kao što su prašina, dim, magla, kao i mikrobiološki posrednici uključujući bakterije tuberkuloze i virusa gripa. Oni su certificirani za filtriranje do 95 posto svih čestica većih od 0,3 mikrona. N99 respiratorne maske filtriraju do 99 posto čestica.

Ako je maska certificirana ocijenom N95, ona filtrira više od 95% čestica (PM) većih od 0,3 mikrona – to je mnogo manje čak i od PM2.5 mikrona.

Imajte na umu još i ovo, i najbolja tkanina/maska na svijetu je potpuno beskorisna ako nije testirana i ako  sama maska ne odgovara vašem licu.

Koja će nas maska zaštiti od epidemije koronavirusa?

 

Kao što smo naveli najbolje će vas zaštiti respiratorne maske koje su certificirane jednom od N kategorija certifikata. Ipak ne treba ni podcjenjavati osjećaj sigurnosti koje pružaju i druge maske. U svakom slučaju bolje je da nosite masku. Držite se preporuka kako nositi masku i pomozite da se spriječi širenje virusa i ne zaboravite prati ruke.

Leave a comment